page_img

Cwpan thermos pys dur gwrthstaen


Manylion y Cynnyrch

Cwestiynau Cyffredin

Tagiau Cynnyrch

Enw'r Cynnyrch: cwpan cadw gwres pys dur gwrthstaen
Deunydd: 304 dur gwrthstaen
Capasiti: 400ml
Maint: 6.5cm mewn diamedr ac 20cm o uchder
Pris: UD $ 17.8 27181
Isafswm archeb: 2
Proses: logo customizable
Lliw: gwyn, du, pinc, ac ati.
Nodweddion: Arddangosfa ddeallus LED, mesur tymheredd deallus, clawr agored bownsio, inswleiddio tymor hir, un botwm ar agor, ceg cwpan crwn, coaster gwrth-sgid.
Stainless steel pea thermos cup (9)
Nodweddion swyddogaethol potel chwaraeon
1. Dim gollyngiadau Dim hepgor,
Peidiwch â meddwl mai jôc yw hyn. Mewn gwirionedd, mae'r gair yn cynnwys dau ystyr: ar y naill law, mae'n gadarn ac ar y llaw arall mae diogelwch. Mae'r amgylchedd gwyllt yn llym, ac mae'n anodd osgoi lympiau. Os nad yw'r tegell yn ddigon cryf, gellir dychmygu'r canlyniadau. Yn yr un modd, os nad yw ei agoriad ar gau yn dynn, nid yn unig y bydd yn colli dŵr yfed gwerthfawr yn y gwyllt, ond gall hefyd wlychu'r dillad, yr offer a'r eitemau eraill y mae'n eu cario. Os yw eitemau pwysig fel bwyd a dillad yn cael eu lladd, efallai y cewch eich lladd mewn rhai amgylcheddau eithafol.
2. Yn hawdd i gario Cludadwyedd.
Mae yna lawer o sefyllfaoedd lle mae poteli dŵr yn cael eu defnyddio yn yr awyr agored, weithiau ar feiciau ac weithiau ar waliau creigiau. Mae hyn yn cyflwyno gofynion ar gyfer cludadwyedd poteli dŵr. Mae gan rai cynwysyddion sydd wedi'u gwneud o ddeunyddiau meddal, fel bagiau dŵr a thegelli lledr, fantais o fod yn anadferadwy. Gellir newid eu cyfaint a'u siâp yn ôl yr angen. Heb os, dyma efengyl eich sach gefn sydd wedi'i gorlwytho.
3. Wedi'i gynllunio at ddefnydd arbennig Wedi'i gynllunio ar gyfer defnydd arbennig,
Mae'r amgylchedd awyr agored yn amrywio'n fawr, ac mae yna lawer o fathau o chwaraeon awyr agored. Mewn rhai achosion, ni all y swyddogaethau cyffredinol ddiwallu'r anghenion. Yn y sefyllfaoedd hynny lle mai dim ond un llaw y gellir ei defnyddio ar gyfer yfed, mae ceg botel y gellir ei hagor a'i chau gydag un llaw neu â dannedd yn arbennig o bwysig. Pan fydd nifer fawr o bobl a'r angen am wersylla a phicnic, potel plygadwy Bydd y bwced i bob pwrpas yn diwallu anghenion y gwersyll am ddŵr. Mewn amodau garw fel uchderau uchel neu ranbarthau pegynol, ni fydd tegell wedi'i inswleiddio sy'n sicrhau nad yw'ch dŵr yn rhewi yn peri unrhyw bryderon i chi.


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom